enfa +9821 22888258 Sat-Thu 09:00 - 17:00 Suite 11 #1, Ketabi Sq , Golnabi St , Shariati Ave Tehran, Iran
021-22888258 شنبه تا پنجشنبه 09:00 - 17:00 تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید گلنبی، میدان شهید احمدی روشن،شماره 1 enfa

MEG Reclamation unit

یکی از راه های موثر برای جلوگیری از تشکیل هیدرات در سیستم های انتقال و پالایش گاز طبیعی، تزریق متانول و منو اتیلن گلایکول (MEG) به گاز طبیعی است. از متانول در دمای پائین و فشار بالا استفاده می شود ولی منو اتیلن گلایکول بدلیل ویسکوزیته و باقیمانده ی کمتر در هیدروکربن ها معمولا نسبت به متانول کاربرد گسترده تری دارد و از این ماده برای جلوگیری از تشکیل هیدرات استفاده می شود. برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از مشکلات محیط زیست باید منواتیلن گلایکول بکار رفته در فرآیند، بازیابی شده و دوباره مورد استفاده قرار گیرد. از آنجاییکه منواتیلن گلایکول بعد از عملکرد موثر دارای مقدار زیادی نمک، آب و ناخالصی است، عمل بازیابی آن در یک فرآیند کمکی انجام می شود که با توجه به نوع فرآیند به آن MEG Regenaration یا MEG Reclaimation اطلاق می شود.
شرکت دوران انرژی نمایندگی انحصاری فرآیندهای فوق تحت لیسانس شرکت PROSERNAT در ایران است. این فرآیندهای انحصاری با استفاده از تقطیر تحت خلاء و فرآیندهای خالص سازی، ناخالصی های MEG را با بازده بالا و حداقل اتلاف جدا می نماید.

MEG reclamation unit