enfa +9821 22888258 Sat-Thu 09:00 - 17:00 Suite 11 #1, Ketabi Sq , Golnabi St , Shariati Ave Tehran, Iran
021-22888258 شنبه تا پنجشنبه 09:00 - 17:00 تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید گلنبی، میدان شهید احمدی روشن،شماره 1 enfa

Fluidel

از دیگر فعالیت های شرکت صنایع انرژی بر دوران، در اختیار داشتن نمایندگی انحصاری شرکت FLUIDEL s.r.l. است که عرضه کننده انواع پکیج های فیلتراسیون و تجهیزات جداسازی از جمله Activate Carbon، Coalescer Basket، Cartridge و انواع Heat Exchanger و Static Mixer می باشد. تاکنون محصولات این شرکت در برخی از پروژه های نفت و گاز ایران مورد استفاده قرار گرفته که از آن جمله می توان به پروژه های فازهای 4، 5 و 14 پارس جنوبی و پروژه ی ODORANT فاز 1 پارس جنوبی اشاره کرد.