enfa +9821 22888258 Sat-Thu 09:00 - 17:00 Suite 11 #1, Ketabi Sq , Golnabi St , Shariati Ave Tehran, Iran
021-22888258 شنبه تا پنجشنبه 09:00 - 17:00 تهران، خیابان شریعتی، خیابان شهید گلنبی، میدان شهید احمدی روشن،شماره 1 enfa

پروژه ها

اطلاعات پروژه های انجام شده بوسیله شرکت دوران انرژی

جاذب

محل: ایران/ عسلویه/ پتروشیمی جم

غربال مولکولی

محل: ایران/ عسلویه/ شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی